“Not everyone in school is learning.
Not everyone learning is in school.”

– Saji Ijiyemi

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji v letu 2016 s področja tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije, gradbeništva ter naravoslovnih študijskih programov diplomiralo skoraj 7000 študentov. Kljub tako velikemu številu diplomantov pa je vse pogosteje slišati, da v Sloveniji ni primernega kadra, ki bi izpolnjeval potrebe visokotehnoloških delovnih mest. Delodajalci se pogosto pritožujejo, da novemu kadru manjkajo predvsem izkušnje, ki bi omogočile, da bi svoja delovna mesta zasedli hitreje in delo opravljali bolj učinkovito.
Klub slovenskih podjetnikov se je na to problematiko odzval z intenzivnim programom usposabljanja, imenovanim SBC Bootcamp, kjer se bodo udeleženci o tehnologiji, podjetništvu in razvoju oziroma kreativnosti učili interdisciplinarno, na izkušenjski ravni. Znanja, ki so jih predhodno že usvojili na fakultetah (ali srednjih tehničnih šolah), bodo ime li možnost prenesti v prakso in se preizkusiti v razvoju različnih produktov.
Medsebojno bodo sodelovali pri vnaprej določenih izzivih in se z reševanjem le-teh podrobneje seznanjali z različnimi procesi, ki v podjetjih načeloma potekajo ločeno. Skozi razvoj izdelkov se bo tako nekdo, ki je sicer usmerjen izključno v marketing, imel priliko preizkusiti tudi v dizajnu in tehniki. Tako bo imel možnost spoznati način delovanja drugih področij, način razmišljanja drugih ljudi, naučil pa se bo tudi novih delovnih procesov in učinkovite medsebojne komunikacije.

Cilji

 

Opolnomočenje bodočih zaposlenih, ki bodo skozi program SBC Bootcampa pridobili znanja, informacije in veščine, ki jim bodo pomagale pri sprejemanju boljših in tehtnejših odločitev.

Vizija

 

Dolgoročno si želimo, da SBC Bootcamp postane šestmesečni program za učenje tehnoloških, podjetniških in ustvarjalnih veščin, ki bodo udeležencem odprla vrata za sodelovanje s priznanimi slovenskimi podjetji.